SC Dunjić
Zdravstvena ustanova ambulanta porodične medicine “SC Dunjić,, sa radom je počela 1999.godine.U proteklih šesnaest godina, zalaganjem i stručnošću naših kadrova, stekli smo povjerenje i poštovanje brojnih pacijenata. Kvalitet usluga koje pružamo iz primarne zdravstevne zaštite i konsultativno – specijalistčke usluge naša je obaveza i za budućnost.

 

Usluge koje pružamo u našoj ustanovi:

Tim porodične medicine

Prim. dr Ruža Jarić sa konsultativno-specijalističkim pregledima:

Internističko kardiološki za odrasle i djecu
Prim. dr Radojka Tendžerić
Dr Stevan Bajić – dječiji kardiolog

Internističko-gastroenterološki
Prim.dr Borislav Šokčević

Endokrinološki
Dr Gordana Grubor

Ginekološki

EMG

Kompletna laboratorijska dijagnostika

Kompletna ultrazvučna dijagnostika