hirurski_konci

Gaze i zavoji:

Rolana hidrofilna gaza: 80 cm x 100 m,min težina 26 g/m2

Slagana hidrofilna gaza: 80 cm x 100 m,min težina 26 g/m2