Preduzeće Welmedic d.o.o. u svom asortimanu sadrži medicinska sredstva i opremu vodećih proizvođača. Kako bi naša usluga u ovom segmentu bila što kvalitetnija, nastojimo da stalno pratimo nova dostignuća na područjima kojima se bavimo, kroz kontinuiranu edukaciju naših zaposlenih i stalnu komunikaciju sa proizvođačima.

Za detaljnije informacije o proizvodima, mogućnostima nabavke i prodajnim akcijama, molimo da kontaktirate naš Sektor prodaje.

Naš asortiman obuhvata:

Sterilne šprice

Sterilne šprice

Sterilne sigurnosne šprice

Sterilne sigurnosne šprice

Sterilne igle

Sterilne igle

I.V. kanile

I.V. kanile

Hiruške rukavice

Hiruške rukavice

Program "SUPRASORB"

Program „SUPRASORB“

Gaze i zavoji

Gaze i zavoji

Infuzioni i transfuzioni sistemi

Infuzioni i transfuzioni sistemi

Stoma program

Stoma program

Hirurški konci

Hirurški konci