supsorb

Moderno zbrinjavanje hroničnih rana kompresivnom terapijom

Dostupne veličine :

R. br. Naziv
1. SUPRASORB A
2. SUPRASORB A+AG
3. SUPRASORB G
4. SUPRASORB H
5. SUPRASORB F
6. SUPRASORB P
7. SUPRASORB C
8. SUPRASORB X
9. SUPRASORB X+PHMB

Suprasorb A

Suprasorb A održava čistoću rane sa intentenzivnom sekrecijom zahvaljujući svojstvima Ca alginata. Suprasorb A, apsorbujući veliki volumen eksudata, prelazi u gel stanje (razmjena jona). Kada se kompresa morfomoški izmjeni tj poprimi oblik rane uklanja se zajedno sa formiranim gelom u kome se nalaze bakterije, eksudat i nekrotično tkivo.
Frekvencija mjenjanja komprese zavisi od stanja rane i intenziteta eksudacije najkasnije 5-7 dana, nakon postavljanja.
Primjena: Površinske ili duboke rane, dekubitusi, varikozni čirevi, arterijski čirevi i ulkusi uzrokovani dijabetisom.

Suprasorb A + Ag

Suprasorb A+ Ag predstavlja kombinaciju prirodnog kalcijum alginata i antimikrobnog srebra. Ovaj proizvod namjenjen je za rane koje su inficirane ili postoji veliki rizik za razvoj infekcije. Posjeduje širok antimikrobni spektar i takođe se može upotrebiti kod klinički manifestovanih infekcija.
Frekvencija mjenjanja komprese zavisi od stanja rane i intenziteta eksudacije, najkasnije 5-7 dana nakon postavljanja. Preporuka proizvođača je da ako su rane inficirane kompresa se mora mjenjati svakodnevno.
Primjena: Inficirane rane, opekotine 2. stepena, postoperativne rane, gljivične lezije i rane kojima prijeti rizik od razvoja infekcije.

Suprasorb G

Suprasorb G održava vlažnost rane i povećava autolitički proces. Zahvaljujući hidrogelu Suprasorb G uklanja oštećeno i nekrotično tkivo iz dubokih suvih rana ili rana sa malom količinom eksudata. Penetrirajući u dubinu rane Suprasorb G ubrzava autolitički proces.
Frekvencijazamjene komprese: kada Suprasorb G kompresa ne može da apsorbuje više eksudata ona postaje izobličena, uočava se zamućenje i tada se preporučuje zamjena komprese. Poslije 5-7 dana obavezna zamjena Suprasorb G komprese.
Primjena: nekrotične rane i rane sa blagom eksudacijom, superficijalne i duboke, neinficirane rane i u svim fazama zarastanja rana. Prednost su transparentnost i lakši nadzor nad stanjem povrede.

Suprasorb H (hidrokoloidna kompresa)

Suprasorb H je tanak i fleksibilan hidrokoloidni sloj sa apsorbtivnim osobinama položen na poliuretanski film, bubri u kontaktu sa ranom obrazujući gel. Suprasorb H se oblikuje prema strukturi rane, onemogućava da bakterije i tečnost penetriraju u ranu i njenu okolinu. Pacijenti se mogu kupati i tuširati. Suprasorb H dimenzije 5×5 pogodan je tretiranje dijabetičkog stopala.
Frekvencijazamjene komprese:zavisi od stanja rane, poslije 5-7 dana obavezna zamjena.
Primjena: rane sa umjerenim eksudatom, neinficirane, površinske rane i u svim fazama zarastanja rana.

Suprasorb F

Suprasorb F je providan , štiti rane a poliuretanski film osigurava fleksibilnost i neokluzivnost. Nepropustan je za tečnost i bakterije, otporan na dezificijense , mogu biti sterilni i nesterilni.
Primjena: rane u fazi epitelizacije neinficirane rane ili sa blagom eksudacijom. Suprasorb F moze da posluži kao sekundaran zavoj za rane koje su visoko rizične za razvoj infekcije.

Suprasorb P

Suprasorb P apsorbije eksudat rane brzo i sigurna zahvaljujući sitnim porama materijala i kapilarnim silama. Materijal se prilagođava obliku rane, kontaktne površina komprese je specijalno dizajnirana sa nježno prekrije oštećenu površinu rane kao i samu ranu. Polupropustna PU membrane osigurava idealnu vlažnost okoline rane, onemogućava prodor bakterija i tečnosti te se pacijenti mogu kupati i tuširati. Lako se prilagođava naročito teško pristupačnim mjestima za primjenu badaža. Primjenom se ne vrši jak pritisak, ima nizak potencijal iritacije i nježan je prema koži.
Frekvencija zamjene komprese: preporuka proizvođača je da kompresa bude zamjenjena čim se primjeti da promjena boje komprese dostigne rubove rane, najkasnije 5-7 dana obavezna promjena.

Suprasorb C (kompresa sa kolagenom)

Suprasorb C aktivno ubrzava zarastanje rana formira gel u kontaktu sa tkivnim eksudatom, efektivno apsorbujići faktore (proteaze, slobodne radikale i citokine) koji onemogućuju zarastanje rana te podržava hemostazu. Efekat Suprasorb Cutiče na sve faze zarastanja rane: eksudacija granulacija i epitelizacija.
Upotreba: oblaganje rana i povreda sa jakim oštećenjem površinskog tkiva, opekotine, hiruški oštećeno tkivo i ulkusi različitog porijkla.
Napomena: vlaženje komprese rastvorom natrijum-hlorida ili Ringerovim rastvorom je preporučljivo za rane sa malom eksudacijom.

Suprasorb X

Suprasorb X -reguliše nivo vlage u rani namjenjen je za rane sa umjerenom ili blagom eksudacijom, za neinficirane rane gdje svoj efekat ispoljava preko jedinstvene strukture biosintetički hidrobalans vlakana. Suprasorb X apsorbuje vlagu iz rane i otpušta je nazad u zavisnosti od stanja rane i koločine eksudata.
Primjena: površinske ili duboke, neinficirane rane te u svim fazama zarastanja rana.

Suprasorb X +PHMB

Suprasorb X +PHMB reguliše vlagu i redukuje broj mikroorganizama. Ova antimikrobna kompresa primjenjuje se na rane sa blagom do umjerenom eksudacijom koje su podložne infekciji ili već inficirane. Antimikrobno sredstvo poli-heksametilen-bigvanidin u koncetraciji 0,3 % djeluje kod klinički manifestovanih infekcija. Ova kompresa pouzdano djeluje na MRSA i VRE.
Frekvencija zamjene komprese: zavisi od stanja rane i intenziteta eksudacije najkasnije 5-7 dana, nakon postavljanja. Preporuka proizvođača je da ako su rane inficirane kompresa se mora mjenjati svakodnevno.
Primjena: rane sa blagom ili umjerenom eksudacijom, površinske ili duboke, rane podložne infekciji ili inficirane i u svim fazama zarastanja rana.
Prilagođen prevod, preuzeto sa zvanične stranice: http://www.lohmann-rauscher.com