sterilne_sigurnosne_sprice
Dostupne veličine:

R. br. Naziv Veličina
1. Sterilni siguronosni špric trodijelni 3 ml
2. Sterilni siguronosni špric trodijelni 5 ml
3. Sterilni siguronosni špric trodijelni 10 ml
  1. Ovaj proizvod je manuelna šprica koja se koristi odmah nakon ubrizgavanja tečnosti u tijelo šprice.
  2. Navrnite iglu čvrsto na Luer lock
  3. Nemojte pritiskati dršku šprice do kraja.
  4. Počnite ubrizgavati tečnost u špricu.
  5. Vratite dršku prema unutra da biste ispustili vazduh.
  6. Pritiskajte dršku blago prema igli prilikom davanja injekcije.
  7. Dršku gurnuti do kraja da se spoji sa krajem tube ( do oznake 0).
  8. Povucite nazad dršku i polaku uvlačite iglu u tubu šprice, a u isto vrijeme izvlačite iz ljudske kože.
  9. Kad dršku povučete do kraja i kad igla bude na sigurnom u tubi šprice morate da slomite dršku šprice i da sve zajedno odbacite u korpu za medicinske otpatke.