hirurske_rukaviceSterilne hirurške rukavice, sterilne hirurške rukavice za ortopediju, hipoalergijske sterilne hirurške rukavice.
Dostupne veličine :

R. br. Naziv Veličina
1. Sterilne hirurške rukavice 6
2. Sterilne hirurške rukavice 6,5
3. Sterilne hirurške rukavice 7
4. Sterilne hirurške rukavice 7,5
5. Sterilne hirurške rukavice 8
6. Sterilne hirurške rukavice 8,5

Nesterilne hirurške rukavice – Dostupne veličine: S, M, L