sterilne_sprice
Dostupne veličine:

R. br. Naziv Veličina
1. Sterilni špric trodijelni 2 ml
2. Sterilni špric trodijelni 5 ml
3. Sterilni špric trodijelni 1o ml
4. Sterilni špric trodijelni 20 ml
5. Sterilni špric  trodijelni (žanet šprica sa dugim kljunom) 50 ml
6. Sterilni špric  trodijelni (žanet šprica sa dugim kljunom) 60 ml
7. Sterilni špric  trodijelni (žanet šprica sa dugim kljunom) 100 ml

Sve igle odgovaraju špricama Luer Lock i Luer Slip.