Hidrokolon terapija

Hidrokolon terapija, predstavlja postupak uvođenja, putem specijalnog aparata, prečišćene i dezinfikovane mlake vode ili drugih specijalnih rastvora u debelo crijevo. Ova tečnost, u količini od oko 40-50 litara po seansi plavi čitavo debelo crijevo, rastvara i ispira sve nataložene mase počevši od samog početka debelog crijeva na prelazu iz tankog crijeva, zaključno sa impaktiranim, opstipatnim fecesom u donjim partijama.

Više…